ثبت علائم تجاری/ برند/مارک تجاری

 

 

——————————————————————————————♦♦♦♦♦——————————————————————————————
ثبت علامت تجاری ( برند / لوگو/ مارک تجاری)
——————————————————————————————♦♦♦♦♦——————————————————————————————
 

 

   توضیحاتی در مورد حقوق علامت تجاری و اهمیت آن

   نحوه ی ثبت علامت تجاری و مدارک لازم برای ثبت

   جدول طبقه بندی بین المللی علائم صنعتی و تجارتی

   هزینه ثبت علامت تجاری(هزینه های اداری)

   خدمات دفتر حقوقی نوبان در زمینه ثبت علامت تجاری

   اعطای وکالت به وکلای دفتر حقوقی نوبان

   جستجوی سابقه علامت تجاری

   مراحل انتقال مالکیت علامت تجاری( برند)

   ثبت بین المللی علامت تجاری

   تمدید گواهینامه ثبت علامت تجاری