حوزه های فعالیت و خدمات دفتر

 

دفتر حقوقی نوبان به پشتوانه آموخته های علمی و تجربی اعضای خود، به صورت تخصصی در حوزه های مختلف حقوق مالکیت های فکری فعالیت خود را به شرح زیر تعریف کرده است.  

 

فعالیت های دفتر به طور کلی شامل موارد زیر می شود:

        ثبت اختراعات، علامت های تجاری، طرح های صنعتی، کپی رایت  و ...  در سطح ملی و بین المللی؛

        طرح دعـاوی حقـوقی  و  کیفری در مراجـع قضایی و  یا دفـاع در قـبال  اتهامات مطرح شده تحت عنوان نقض حقوق مالکیت های فکری؛

       حل اختلافات در زمینه ی حقـوق مالکیت هـای فکـری به صورت داوری یا میانجی گری؛

        تنظیم حقوقی قراردادهای انتقال حقوق یا اجازه بهره برداری؛

        نگهبانی از حقوق علامت تجاری و سایر موضوعات ثبت شده؛

        مطالعه و تحقیق در زمینه طرح های پژوهشی و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی. 

 
     جهت مطالعه بیشتر در مورد جزئیات خدمات دفتر، لطفاً از قسمت نوار منوی سایت، دکمه ی «خدمات ما» را انتخاب نمائید؛ و یا به سهولت اینجا را کلیک نمائید.