کتاب های مرتبط با مالکیت فکری

 

©   قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین المللی)؛ 

با مقدمه و توضیحات

 

 

 

تدوین و تألیف:  تقی امانی

انتشارات:  بهنامی (تهران- میدان انقلاب، خیابان اردیبهشت)

سال چاپ:   چاپ اول   1383   -    چاپ دوم     1388

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©   مطالعه تطبیقی مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق ایران و معاهدات بین المللی

 

نویسنده:  شیوا حکیم شفائی

انتشار: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز کرمانشاه -  سال 1388

برای مطالعه این مقاله «اینجا» را کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©   بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

 

 

نویسنده:  دکتر عباس کریمی و اسما موسوی  

انتشار: مجله علمی و پژوهشی «فقه و مبانی حقوق اسلامی»، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران -  سال 1390

برای مطالعه این مقاله «اینجا» را کلیک کنید 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©   نگاه اجمالی به حقوقی علامت تجاری در آمریکا 

نویسنده (مترجم):    تقی امانی

جهت دانلود و مطالعه ی متن این نوشته، روی هر یک از قالب های روبرو کلیک کنید.     |Site|    |PDF|

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©   حقوق مالکیت صنعتی؛ نگاهی به حقوق ناشی از اختراعات و طرح های صنعتی

نویسنده (مترجم):    تقی امانی

انتشار:   روزنامه حیات نو - سال 1382

برای مطالعه این مقاله «اینجا» را کلیک کنید

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©  حمایت حقوقی از نوآوری ها در صنعت کفش در قالب حقوق مالکیت فکری(کاربردی)؛ 

 

نویسندگان:     تقی امانی  -  شیوا حکیم شفائی

انتشار:  مجله صنعت کفش - سال 1388

برای مطالعه این مقاله «اینجا» را کلیک کنید

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©   مدیریت حقوق مالکیت فکری؛ 

 

 

 

تدوین و تألیف: سیمین عباسی   و    دکتر بابک اخگر

انتشارات:  جنگل

سال چاپ:   چاپ اول   1391

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©   شروط حمایت از حقوق طرح صنعتی در مقررات ایران؛ نو بودن و/یا اصالت!؟ 

نویسنده:    تقی امانی

جهت دانلود و مطالعه ی متن این نوشته، روی هر یک از قالب های روبرو کلیک کنید.     |Site|    |PDF|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©  شرط حمایت از اثر در نظام حق مولف(مالکیت ادبی و هنری)

نویسنده:    تقی امانی

جهت دانلود و مطالعه ی متن این نوشته، روی هر یک از قالب های روبرو کلیک کنید.     |Site|    |PDF|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©  حقوق اختراع مشترک 

 

نویسنده: شیوا حکیم شفائی - انتشار در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (زمستان 1395)

جهت دانلود و مطالعه ی مقاله کلیک کنید.    |PDF|

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©  حقوق مالکیتهای فکری سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی

 

نویسنده: شیوا حکیم شفائی- علیرضا محمدزاده وادقانی- انتشار در فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی ( بهار و تابستان 1393)

جهت دانلود و مطالعه ی مقاله کلیک کنید.    |PDF|