تمدید ثبت گواهینامه ثبت علامت تجاری

علامت تجاری مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری برای مدت 10 سال حمایت می شود که اعتبار آن برای دوره های ده ساله قابل تمدید است. در صورتی که مالک علامت ظرف یک سال قبل از انقضای اعتبار علامت اقدام به تمدید نکند آن علامت باطل شده و هر کسی می تواند ان را به نام خود ثبت نماید. با این حال قانون یک مهلت 6 ماهه ارفاقی برای مالک در نظر گرفته که به وی اجازه می دهد تا 6 ماه پس از انقضای علامت نیز با پرداخت جریمه قانونی تمدید را انجام دهد.

درخواست تمدید علامت تجاری باید از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی انجام شود و مدارک لازم شامل کپی گواهینامه ثبت علامت تجاری، نمونه علامت، نام و نشانی مالک و وکالتنامه وکیل یا نماینده قانونی وی ضمیمه شود و پس از پرداخت هزینه اداره علامت را تمدید کرده و گواهی نامه تمدید علامت به مالک می دهد.

مالک می تواند در زمان تمدید تقاضای تقلیل طبقات یا کالاها و خدمات را نیز بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ارائه کند که با هزینه مالک در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

برای تمدید ثبت علامت تجاری خود می توانید با وکلای دفتر حقوقی نوبان تماس حاصل فرمایید.