معاهده مراکش لازم الاجرا شد

1395/09/17

معاهده مراکش درمورد تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا به آثار چاپی از 30 ام سپتامبر 2016 لازم الاجرا شده است.  

معاهده مراکش آخرین معاهده ای است که در 27 جون 2013 در کشور مراکش به مجموعه معاهدات زیرنظر سازمان جهانی مالکیت فکری اضافه شده است. هدف از تصویب معاهده مراکش حمایت از دسترسی افراد نابینا، کم بینا و افرادی که به دلیل معلولیت جسمی قادر به در دست گرفتن کتاب نیستند به آثار منتشرشده از طریق درنظر گرفتن استثناءها و محدودیت هایی به نفع این افراد است.

این معاهده کشورهای عضو را ملزم کرده تا استثنائات و محدودیت هایی را در قوانین کپی رایت بگنجانند که در نتیجه اجازه تکثیر، توزیع و عرضه عمومی آثار صاحبان کپی رایت به فرمت های مورد استفاده برای افراد نابینا و کم بینا داده شود و این افراد از دسترسی رایگان به نسخه های الکترونیکی، صوتی و نظیر آن بهره مند شوند. همچنین این معاهده به کشورهای عضو اجازه می دهد که فرمت های خاص آثار منتشرشده را تحت شرایط خاصی وارد یا صادر نمایند. معاهده مراکش از طرف دیگر الزاماتی را نیز برای اجرای مناسب معاهده و نیز تاسیس مرکزی برای دسترسی به اطلاعات بین کشورها برای سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص کرده است.

تاکنون 20 کشور به معاهده مراکش ملحق شده اند. لازم به ذکر است که ایران در 27 جون 2014 معاهده مراکش را امضا کرده است.